Young Magazine 浅川梨奈 66号公路

开年了Young Magazine就选了浅川梨奈做了封面女郎,对正在解开的彩虹胸罩正向大家袭来,还是非常具有视觉冲击的。这期浅川梨奈的写真是在美国66号公路的尽头圣莫妮卡拍摄。

Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路
Young Magazine 浅川梨奈 66号公路